โรงภาพยนตร์

Created with Sketch.

ให้เช่าโรงภาพยนต์เพื่อใช้ในงานอบรม สัมมนา ประชุม  และงานที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ในด้านต่างๆ หรือ เช่าเพื่อทำการฉายภาพยนตร์ เช่าเพื่อเป็นฉากสำหรับทำการถ่ายทำ

ค่าธรรมเนียมการใช้โรงภาพยนตร์

www.000webhost.com