ผลิตสื่อ

Created with Sketch.

บริการผลิตสื่อ สื่อวิดีโอ วิดีโอแนะนำคณะ

 

 

อุปกรณ์ที่ให้บริการ

 

 LED (light-emitting diode) หรือที่เรามักจะเรียกว่า ไดโอดแปลงแสง การที่เราสามารถมองเห็นแสงของ หลอดไฟLED นั้นเป็นเพราะภายในตัว หลอดไฟLED เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้า จะปล่อยคลื่นแสงออกมา โดยความถี่ของคลื่นแสงที่ความถี่ต่างๆกัน

 กล้อง sony power had fx 

www.000webhost.com