บริการของศูนย์ปฏิบัติการ

Created with Sketch.

บริการสตูดิโอการควมคุมการผลิตรายการโทรทัศน์

ให้บริการเช่าโรงภาพยนตร์ ในการจัดสัมมนา

การฝึกอบรม

บริการห้องปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงดิจิทัล

บริการสตูดิโอถ่ายภาพยนต์ ละคร MVเพลง

บริการสตูดิโอภาพนิ่ง

บริการจัดอมรบหลักสูตรระยะสั้น

บริการผลิตสื่อ และวิดีโอ

บริการตัดต่อสื่อละวิดีโอ

บริการเช่าโดรนและถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน

 

www.000webhost.com