ผลงานศูนย์ปฎิบัติการ

Created with Sketch.

ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Exellence Center

ผลงานของนักศึกษาศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Exellence Center ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

ผลงานของนักศึกษาศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Exellence Center งานพรีเซ้นท์ 6 หลักสูตรการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

 

ผลงานของนักศึกษาศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Exellence Center วิดีโอแนะนำศูนย์ฝึกสหกิจศึกษา

www.000webhost.com